Smješten u staroj osmanskoj jezgri grada Sarajeva, Tašlihan je jedan od predstavnika osmanske arhitekture ali i načina života u gradu na Miljacki.  Tašlihan je dao sagraditi najveći vakif kojeg pamti Sarajevo, Gazi Husrev-beg.

Glavni arhitekta Tašlihana bio je poznati mimar Adžem Esir Ali iz perzijskog Tabriza, koji je prije toga sagradio Begovu džamiju.Uz Mimara Hajrudina bio je jedan od vodećih kreatora ranocarigradske arhitektonske škole.

Zanimljiv je bio način gradnje Tašlihana i Bezistana. Arhitektonski, Tašlihan je bio kamena građevina (od temelja do sljemena), četvrtastog oblika, građena na sprat, presvedena kupolama koje su bile prekrivene olovom. Ujedno je bio i han i bazar (mjesto za trgovinu). Bezistan je građen od istog materijala a imao je 52 dućana. Kupole i svodove gradili su majstori koji su posebno naručivani iz Dubrovnika, kao poznati vrhunski znalci. Tašlihan je imao i funkciju zbornog mjesta, što je manje poznato.

Tašlihan, kao i susjedni Bezistan dijelili su istu sudbinu. U nekoliko navrata izgorjeli su u požaru ali su i obnavljani. Tašlihan je gorio u požarima 1697, 1788, 1831, te 1879. godine. Jedan dio Tašlihana došao je i u privatni posjed nakon požara 1697. godine, jer ga vakuf nije mogao obnoviti sve do 1709. godine. U požaru 1831. godine rastopilo se olovo sa krovova i Tašlihana i Bezistana. Prilikom obnove Tašlihana izgrađene su nove štale a nad njima i nove sobe za goste. Nakon požara 1879. godine više nije obnavljan, već je u preostalom dijelu bila garaža Vejsilage Šaračevića. U maju 1912. godine porušen je i preostali dio jer je na tom mjestu vakuf namjeravao graditi modernu zgradu, ali ih je omeo rat 1914. godine.

Iako nekada kompaktne cjeline Tašlihan i Bezistan, danas stoje u potpunoj suprotnosti. Bezistan i danas služi svojoj svrsi, odnosno trgovini i u relativno je dobrom stanju. Susjedni Tašlihan pokazuje obrise nekadašnjeg monumenta. Sačuvan je istočni zid uz Bezistan i fragmentarni ostaci zidina prema unutrašnjosti dvorišta. Zapadni dio Tašlihana danas prekriva bašta hotela „Europe“.